contrast1.jpgcontrast2.jpg

 

 

Brudzyński Tadeusz herbu Prawdzic

 

 

BRUDZYŃSKI TADEUSZ h. Prawdzic (23.03.1877-15.03.1969), wł. majątku. Pniewo i fol. Marianków (pow. kutnowski). Syn Adolfa (zm. 1881) i Balbiny z Kostrzeńskich (1850-21.10.1918). Urodzony w Ostałowie (pow. kutnowski).

Rodzina Brudzyńskich h. Prawdzic przypuszczalnie ma wspólnych przodków z Brudzińskimi z Brudzina na Mazowszu (pow. płoński). Dziadem Tadeusza Brudzyńskiego był Antoni Brudzyński, ożeniony z Katarzyną z Łąckich. Ojciec Tadeusza  był dzierżawcą majątków ziemskich, m.in. Ostałowa, gdzie wychował się Tadeusz.

Matka Tadeusza. Brudzyńskiego jako kilkunastoletnia dziewczyna była łączniczką podczas powstania styczniowego, a w jej rodzinnym domu w Bowentowie (pow. łęczycki) był magazyn z zaopatrzeniem dla powstańców.

Rodzeństwo: 1. Maria, od 1894 żona 1o voto Stanisława Marcelego Skrzyńskiego h. Zaremba, ich dzieci:

1.1. Kazimierz (1896-1940), oż. z Barbarą z Ważyńskich;

1.2. Janina, zm. jako dziecko; Maria B. od 1902 była 2o voto za Aleksym Głuszkowskim.

  1. B. uczęszczał do szkoły realnej w Łowiczu, następnie odbył praktykę rolniczą w maj. Imielno (pow. kutnowski). Jako młody chłopak pomagał matce w prowadzeniu majątku Szubinie (pow.), później osiadł we własnym majątku Rybitwy (pow. łęczycki), a w 1909 kupił maj. Pniewo (306 ha) i fol. Marianków (191 ha) od Meissnera.

W Pniewie T. B. rozwijał gospodarkę rolniczo-hodowlaną. Uprawiał buraki cukrowe i jęczmień browarny. Utrzymywał oborę liczącą 65 krów rasy nizinnej, czarno-białej. Hodował również remonty dla wojska. Fol. Marianów w okresie międzywojennym został rozparcelowany i za uzyskane środki kupiono od Lisowskiej maj. Różyce (pow. łęczycki) dla najstarszego syna Stefana.

Tadeusz Brudzyński brał udział w wydarzeniach 1905. Za zorganizowanie zebrania ludności w Witoni (pow. łęczycki) w sprawie organizacji szkoły został skazany na 2 miesiące aresztu, zamienione na 300 rubli grzywny. Pomimo represji nie zrezygnował z działalności oświatowej. Nadal uczestniczył w tworzeniu szkółek elementarnych. Także zakładał w Witoni kółko rolnicze. Po przeniesieniu się w Kutnowskie organizował szkoły w Stradzewie i Pniewie. Podczas I wojny światowej był członkiem PO W.

W okresie międzywojennym kontynuował działalność gospodarczą i społeczną na terenie pow. kutnowskiego. Był współorganizatorem spółdzielni w Kutnie  „Wspólna Praca”, współinicjatorem budowy młyna spółdzielczego w tym mieście. Zakładał i wyposażał oddziały straży pożarnych w Pniewie i Stradzewie. W Pniewie współfinansował budowę siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Za swoją działalność społeczną otrzymał Medal Niepodległości.

Po wybuchu wojny w 1939 został wysiedlony z majątku i musiał się przenieść do GG.

Podczas okupacji pracował jako administrator majątków ziemskich w Grójeckiem i Sochaczewskiem. Także po wojnie zajmował się kierowaniem dużymi gospodarstwami rolnymi (PGR): w Trzebiechowie (pow. zielonogórski), w Szarczu (pow. międzyrzeckim).

Brudzyński zmarł w Piastowie pod Warszawą, został pochowany w Warszawie na cm. Powązkowskim.

Tadeusz Brudzyński po raz pierwszy ożenił 12.09.1908 w Warszawie z Janiną z Orpiszewskich h. Junosza (1890-21.02.1918), córką Jana (zm. 30.12.1916) i Gabrieli z Jaźwińskich, po raz drugi oż. z Haliną z Makomaskich h. Jastrzębiec (20.03.1897-12.01.1979), córką Wacława i Michaliny z Morzyckich.

Dzieci:

  1. Anna (1909-1964), abs. Wydz. Humanistycznego UW (historia), w 1938 wstąpiła do zakonu SS. Sacre Coeur w Brukseli, od 1959 była w klasztorze w Austrii, gdzie zmarła;
  2. Stefan (7.09.1912-4.05.1983), wł. maj. Różyce (pow. łęczycki), dr inż. nauk rolniczych, specjahsta od hodowli buraka cukrowego, po wojnie pracował w SGGW, oż. z Zofią z Osieckich (1926-1964), z którą miał dwie córki:

2.1. Maria (ur. 1945), za Krzysztofem Wolińskim (ur. 1944), ich dzieci: 2.1.1. Wojciech (ur. 1971); 2.1.2. Magdalena (ur. 1979); 2.2. Ewa (ur. 1947), za Grzegorzem Popowem, ich dzieci: 2.2.1. Marcin i 2.2.2. Agnieszka; 3a. Andrzej (ur. 17.05.1924), żołnierz AK (pseud. „Ryś”), uczestnik powstania warszawskiego (Grupa „Kampinos”), abs. Wydz. Rolniczego SGGW (1950), dr nauk technicznych na Wydz. Technologii Żywienia SGGW w 1963, dr hab. w 1968, oż. z Hanną z Karczewskich h. Samson (1924-1994), żołnierzem AK (pseud. „Żula”), w Baonie AK „Parasol”, ich dzieci: 3a.l. Anna (ur. 1947), za Michałem Niewiadomskim (ur. 1944), ich dzieci: 3M.1. Paulina (ur. 1972) i 3a.1.2. Klementyna (ur. 1978); 3a.2. Tadeusz (1956-1996), oż. z Małgorzatą z Mierzwińskich (ur. 1951), ich córka: 3a.2.1. Hanna (ur. 1979); 4a. Teresa (1932-2006), za Jerzym Kucharskim, inż. budownictwa, mają córkę: 4M. Małgorzata, za Pawłem Duniczem, ich dzieci: 4M.1. Magdalena i 4M.2. Tomasz.

  (T.E.)

 

 

 

Ź: Ziemianie Polscy XXI w. cz. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po raz pierwszy została zanotowana w źródłach pisanych w 1335 roku, kiedy to Kazimierz Wielki stwierdził, że jego podczaszy Falisłąw ?de Gledzianow? został oczyszczony wyrokiem królewskim od zarzutu nienależenia do stanu szlacheckiego
Joomla templates by a4joomla