contrast2.jpgcontrast1.jpg

Spis treści

 

Szamów w XVII-XVIII w.  Piotra i Jana Szamowskich

 

W końcu wieku XVII Szamów w całości należy do Piotra Szamowskiego, skarbnika łęczyckiego, i jego żony Anny Mniewskiej. Piotr był synem Stanisława i Heleny ze Strachocic Piestkowskiej. To stryj Piotra -  Jan, kasztelan gostyniński ufundował kościół Pijarów w Łowiczu. Piotr miał braci: Franciszka Krzysztofa, stolnika łęczyckiego, Stanisława oraz siostrę Annę zamężną za Aleksandrem Skrzyńskim kasztelanem brzezińskim. To właśnie Piotrowi drogą wykupu od braci i sukcesji po ojcu przypadł Szamów. Prócz Szamowa z przyległością zwaną w dokumentach Sielec, do Piotra należały też inne majątki: Wargawa Młoda wraz ze stawem i łąkami zwany Wkówki, Oraczew, Gajew, Luboradz oraz Glinnik w części Ziewaniczki i Krystyny (pow. brzeziński).

Piotr ze związku z Mniewską posiadał syna Jana oraz 3 córki: Petronelle zamężną Słucką, Jadwigę zameżną Magnuską i Terese (zmarłą bezdzietnie). W 1698 roku Piotr swój majątek (wraz z długami) przekazał jedynemu synowi Janowi, też skarbnikowi łęczyckiemu wyłączając tylko na swój dożywotni użytek wsie Oraczewo i Gajewo.

Jan jeszcze w większym stopniu zadłużył Szamów i pozostałe wsie a w końcu swego życia przekazał majątek jedynej córce z Katarzyny Mokranowskiej - Aleksandrze zameżnej za Jana Kossowskiego sędziego ziemskiego sandomierskiego. Kiedy wierzyciele zaczeli dopominać się wypłaty sum, wówczas siostry Jana a córki Piotra - Petronella zamężna Słucka z córką Izabellą Morzycką oraz Jadwiga Magnuska zgłaszaja się o posag oraz należny im wydział z dóbr ojczystych i macierzystych który przypadł wpierw ich matce Annie z Mniewskich. Aleksandra będąc jedyną sukcesorką po rodzicach, nie będąc w stanie zapewnić spłaty zaległych zobowiązań, podniosła  proces tzw. patioritatis, który oznaczał nic innego jak konkurs polegający na rozbiorze majątku pomiędzy wierzycieli. Suma długów wynosiła całkiem sporą sumkę - 66 701 złp.

W 1722 roku, miała miejsce kondenscenzja (zjechanie sądu na sporne dobra) oraz exdywizja czyli podział pomiędzy wierzycieli majątku dłużnika czyli ziemi w naturze. Aleksandra voto Kossowska - jedyna córka Jana,  także nie zrzekła się swoich praw do majątku pozostawionym przez ojca. Dodatkowo do masy spadkowej po dziadku Janie swoje roszczenia zgłaszały także 2 córki Aleksandry, tj: Barbara 1-mo voto za Józefa Miszewskiego, 2-voto za Antoniego Remera oraz Franciszka voto za Mikołaja z Lipowca Lipowskiego skarbnika płockiego, po której syn Antoni otrzymał plenipotencje do sukcesji po swojej matce.

W 1730 w Trybunale Piotrkowskim zapadł powtórny wyrok sądu zjazdowego, zatwierdzający min.dla sióstr Szamowskich należne im sumy: dla matki Magnuskiej sume 10 000 złp (zapisaną pierwotnie już w 1666 r.) modo reformatio na Oraczewie oraz 1200 złp z sumy 7000 złp zapisanej na drugiej połowie Szamowa dla Petronelli Słuckiej (siostry Jana). Takim to sposobem w 1730 r. majątek nieruchomy składający się z Szamowa z przyległością Sielec, Wargawy Młodej, Wkówek, Oraczewa, Gajewa, Luboradza oraz Glinnika po Piotrze ojcu i synie Janie Szamowskich został rozebrany.

 

Joomla templates by a4joomla