contrast1.jpgcontrast2.jpg

 

 

 

Franciszek Szamowski herbu Prus I

 

 

 

 

Szamowski Franciszek herbu Prus I (zm. 1700 r.) poseł na sejm, stolnik łęczycki.

Pisał się "z Szamowa" położonego opodal Łęczycy. Był najstarszym synem Stanisława (zm. przed 1661 r.) miał młodszych braci: Krzysztofa, Piotra skarbnika łęczyckiego, i Stanisława, oraz siostrę Annę, zamężną za Aleksandrem Skrzyńskim kasztelanem brzezińskim.

W styczniu 1659 r. Szamowski wszedł do grona komisarzy woj. łęczyckiego, powołanych do ochrony dóbr Szlacheckich przed nadużyciami wojsk cesarskich wspomagających Rzeczpospolitą w wojnie ze Szwecją. W czerwcu tego roku został jednym z rotmistrzów pospolitego ruszenia swojego województwa. Na sejmiku 30 I 1662 wyznaczono go do rewizji ksiąg grodzkich i ziemskich łęczyckich oraz rewizji dóbr królewskich, duchownych i szlacheckich w woj. łęczyckim.

Od lipca tego roku do września 1667 r. przewodniczył pięć razy z rzędu obradom sejmiku łęczyckiego, poświęconego sprawom skarbowym. Na sejmie elekcyjnym 1669 r. reprezentował swoje województwo i poparł wybór Michała Korybuta Wiśniowieckiego. We wrześni 1671 r. ponownie marszałkował sejmikowi łęczyckiemu, zwołanemu dla spraw podatkowych. Posłując na sejm zwyczajny 1672 r. wraz z pozostałymi posłami z województwa łęczyckiego, wywołał gniew króla gdy nazwał jego struj kostiumem błazeńskim (histrionum). W kwietniu 1672 r. podpisał się pod aktem konfederacji woj. łęczyckiego, zawiązanej w obronie Michała Korybuta i wolnej elekcji. Po śmierci króla na konwokacji 1674 r. reprezentował szlachtę łęczycką; wziął także udział w elekcji tego roku, wraz ze swym województwem oddał głos na Jana Sobieskiego. Na sejm 1681 ponownie posłował z woj. łęczyckiego. Przewodniczył obradom sejmiku łęczyckiego 14 XII 1683 r. , poświęconego sprawom skarbowo-wojskowym. Dnia 9 V 1684 r. otrzymał nominacje na stolnika łęczyckiego. W latach następnych nie uczestniczył aktywnie w samorządzie szlacheckim swojego województwa, co prawdopodobnie wiązało się z jego kłopotami zdrowotnymi. Podczas bezkrólewia po śmierci Jana III, Franciszek Szamowski został posłem na sejm elekcyjny 1697 r. i uczestniczył w elekcji Fryderyka Augusta Wettyna.

Szamowski posiadał kilka wsi położonych większości w woj. łęczyckim : Witaliszewice (Witaszewice), Wroczyn (obecnie Wroczyny), Nowe Budki (obecnie Nowe Budy), Sójki i Roszkowo. Dnia 19 XI 1700 spisał testament, w którym wyraził życzenie pochówku w kościele Pijarów w Łowiczu, wzniesionym przez jego stryja Jana, kasztelana gostynińskiego. Zmarł wkrótce po spisaniu testamentu.

Przed 1670 r. Szamowski poślubił sobie Zofie z Lutomirskich, wdowę po Janie Tremblińskim. Miał z nią synów: Jana i Jakuba oraz córkę Konstancje, zamężną za Michałem Andrzejem Działyńskim, kasztelanem brzezińskim kujawskim.

 

 

Leszek A. Wierzbicki

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

Bibliografia:

Polski Słownik Biograficzny T.46/4 zeszyt 191 str. 588

Joomla templates by a4joomla