contrast2.jpgcontrast1.jpg

Spis treści

 

 

Spis urzędników łęczyckich i sieradzkich XVI-XVIII w. wymienia ponadto: Piotra Szamowskiego (brat Krzysztofa), skarbnika łęczyckiego w latach 1692-1702. W 1702 dokonał rezygnacji na rzecz syna Jana, który pełnił ten urząd do 1711 r. oraz jego brata Franciszka Szamowskiego stolnika łęczyckiego w latach 1694-1700. (czytaj więcej)

 

Antoni Szamowski, podstoli bracławski,  syn Jana (trudno ustalić czy Jana syna Piotra czy Krzysztofa), właściciel  dziedzicznego Szamowa, w 1756 podzielił majątek pomiędzy dwóch synów z czego:

I. Falicjan (Feliks) wojski wielki orłowski (1765-71), łowczy inowrocławski (1771-72), cześnik Inowłodzki (1772), podstoli orłowski (1772-76), następnie podczaszy orłowski (1776-87) które to podczaszostwo zrzekł się na rzecz syna Ignacego. Felicjan odziedziczył Szamów, Witaszewice (Witaliszewice) , Witaszewiczki i Komaszyce.

SynFelicjana, Ignacy Szamowski, (czytaj więcej ....) podczaszy orłowski (1787-1826), był posłem z powiatu łęczyckiego i orłowskiego na sejm w latach 1809, 1811-12. Ożenił się z Rozalią z Zawadzkich, córką (siostrą?) wójta Łowicza, Andrzeja Zawadzkiego. Ich ślub odbył się 25.I.1802 roku w kościele Św. Andrzeja w Warszawie, wpisany następnie do księgi małżeństw kolegiaty łowickiej gdzie widnieje natomiast jako podczaszy łęczycki. Na cześć Ignacego Szamowskiego, Antoni Jan Szabrański bogaty kupiec pochodzenia żydowskiego z Łowicza napisał poemat satyryczny pt. "Wąsy". Poemat powstał prawdopodobnie przed wybuchem powstania listopadowego które Szabrański spędził na wsi, pełniąc obowiązki dzierżawcy dóbr ziemskich Witaszewice w powiecie łęczyckim należących do Ignacego.  Wyrazem sympatii kierowanej do Szamowskiego mógł być  rymowany prolog wspomnianego wyżej poematu Wąsy.

Ignacy był też m.in. właścicielem nieruchomości w Łowiczu przy Końskim Targu oraz wspomnianych dóbr Witaszewice (wg akt z lat 20-30 XIX w. z A.P. w Łowiczu). Ich syn Eugeniusz Kajetan przejął dobra Witaszewice, Witaszewiczki i Komaszyce Na cmentarzu w Łęczycy znajduje się pomnik Rozalii z Zawadzkich Szamowskiej, ur. 29 sierpnia 1775, zm. d. 25 marca 1850, pomnik fundacji syna.

II. Ignacy w 1755 był dzierżawca dóbr Recerzew koło Kłodawy. Syn Ignacego - Antoni skarbnik inowłodzki (f1792-93, był właścicielem Rgilewa koło Kłodawy oraz prawdopodobnie pobliskiej miejscowości Nowa Wieś -pierwotna nazwa Nowa Wieś Szamowska (źródło:www.kadzidlowa.republika.pl). Rgielew oraz dobra Kraszew Wielki przeszły we władanie Gustawa Szamowskiego (wnuk Antoniego, syn Augusta Ludwika i Teodozji z Dąbrowskich)  i jego żony Felicjany Karwosieckiej, zaślubionej w 1882 w Warszawie.  Antoni zmarł  1 XII 1813 r.

 

Na cmentarzu w Tumie pod Łęczycą znajduje się grobowiec rodziny Szamowskich.  Pochowani tam są prawdopodobnie: Ogińscy, Sołłohubowie, nieznany Kostka (ź. Henryk Skarbek).

 

 

 

W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Pani Marii Sochaniewicz oraz Pani Annie Szamowskiej za pomoc i uwagi w tworzeniu artykułu.

W opracowaniu artykułu wspomagałem się drzewem genealogicznego rodziny Szamowskich ze strony:http://www.no-news.info/FamilySite/drzewoszamowskich.pdf

Pełny adres strony to: http://www.no-news.info/FamilySite/szamowski.html

 

Kujawiak o Witoni:

"Niedaleko od Witoni maja chłopy po dwie żony, po dwie żony, po-pól trzeciej, po półtora kopy dzieci."

Autor: Mateusz Szamowski, szambelan, około XVIII w.?

 

Czytaj także:

- Jan Szamowski

- Franciszek Szamowski

- Ignacy Szamowski

 

---------------------------------------------------------

Bibliografia:

1. Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim T.IV 1851 r.

2. Władysław Semkowicz, ?Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII? 1913 r.

3. Polski Słownik Biograficzny T. 40/2 (Sołłohub)

4. Jan Łaski "Liber Beneficiorum" T.2 1881 r.

5. Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867)

6. Archiwum Wodzińskich z Kter w powiedzie kutnowskim, nr zespołu: 364 / 0, AP oddz. w Łowiczu

7. Akta majątku Ktery (pow. Łęczyca), nr zespołu: 588, AP w Łodzi

 

8. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, http://kpbc.umk.pl/dlibra

9. Jan Łaski "Liber Beneficiorum", II str. 33

9. Mirosław Pisarkiewicz - Pomniki szlacheckie na cmentarzu pod Łęczycą, oraz cmentarz przykościelny kościoła p.w. św. Bartłomieja i Wojciecha w Strzegocinie koło Kutna (artykuł na www.szlachta.org)

10. Urzędnicy łęczyccy sieradzccy wieluńscy XVI-XVIII w. - Spisy

11. Regestra Thelonei Aquatici Wladislaviensis : Saeculi XVI

12. Tadeusz Nowak "Kopia rycerska Stefana Puczka z Nędzerzewa"

13. Ziemia Łeczycka. 1969  nr.24.

14. Liber copulatorum Kol. Łow., 1802, rep. 9, k. 299-300; (ślub Ignacego z R.Zawadzką)

15. Marek Wojtylak " ŁOWICZANIN W WARSZAWIE" (SZKIC DO PORTRETU ANTONIEGO JÓZEFA SZABRAŃSKIEGO)

 

 

 

Joomla templates by a4joomla