contrast1.jpgcontrast2.jpg

 

Osadnictwo na terenie gminy

 

 

Odkryte na terenie gminy ślady osadnictwa wskazują na jej dawne zasiedlenie. Na interesującym nas obszarze najstarsze ślady osadnictwa są datowane na późny paleolit lub mezolit i pochodzą z Nędzerzewa i Romartowa. W Romartowie podczas prac na osadzie z innego czasu natrafiono na fragmenty ceramiki datowane na 3200-3000 lat p.n.e. pochodzącej z okresu kultury pucharów lejkowatych, społeczności która w tym czasie zaczęła zasiedlać okolice Łęczycy. Z okresu halsztackiego (700/650-400 p.n.e.) min. pochodzi odkryte stanowisko (cmentarzysko) w Witoni.

Jednakże najbogatsze ślady osadnictwa są związane z datowaną na późny okres lateński i okres wpływów rzymskich kulturą przeworską. Z Gledzianówka pochodzi cmentarzysko z okresu kultury pomorskiej, oraz odkryte w grobie książęcym groty oszczepów i włóczni z okresu kultury przeworskiej.

Rozwojowi osadnictwa na tych terenach sprzyjało występowanie dobrych ziem i darniowych rud żelaza używanych wówczas do produkcji tego ważnego surowca.

Trwające od ponad 2 tys. lat intensywne osadnictwo na obszarze gminy stosunkowo wcześnie spowodowało znaczne wylesienie tych ziem. Warunki środowiska przyrodniczego sprzyjały osadnictwu ludzkiemu. Było ono jednak ograniczone przede wszystkim do krawędzi form dolinnych, sprzyjających odwodnieniu gleb.

Wyróżniające się bogactwo tych ziem związane było nie tylko z bardzo dużą intensywnością osadnictwa, ale także ze znaczącą rolą polityczną ich mieszkańców (przykład: Gledzianówek, kurhan książęcy), a być może z przebiegiem lokalnych i międzynarodowych szlaków handlowych, zwłaszcza szlaku bursztynowego.

Wiele wsi ma swe początki jeszcze we wczesnym średniowieczu, a niektóre zapewne jeszcze przed ukształtowaniem się państwowości polskiej. Prof. S.M.Zajączkowski w swej pracy "Studia z dziejów osadnictwa" T.4  przedstawia mapkę miejscowości powiatu łęczyckiego z ich datowania  (poniżej).

 

Joomla templates by a4joomla