contrast1.jpgcontrast2.jpg

 

Bibliografia

 

 

 

Poniżej znajduje się wykaz materiałów źródłowych z jakich korzystałem przy opracowywaniu tego serwisu. Prócz  poniższego wspólnego wykazu, pod każdym artykułem znajduje się dodatkowa nota biograficzna odnosząca sie konkretnie do wybranego opracowania.

 

 1. Adolf Pawiński ?Polska XVI pod wzg. statystycznym? T.II 1883 r.
 2. Adolf Pawiński, ?Księgi sądowe łęczyckie od 1385  do 1419" Cz.1,2 1898 r.
 3. Jana Łaskiego "Liber Beneficiorum" T.2 1881 r.
 4. S.M. Zajączkowski, "Słownik geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 r."
 5. Boniecki A., Herbarz polski, t. 6, 12, Warszawa 1903 r.
 6. Długosz Jan, Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 1
 7. Niesiecki K, Herbarz polski, t. 7 Lipsk 1841 r.
 8. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1-15, Warszawa 1880-1902 r.
 9. Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1, Warszawa 1827
 10. "Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r.
 11. Tabela miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności T.2 1827 r.

 

Zasoby elektroniczne:


http://fbc.pionier.net.pl/ Federacja Bibliotek Cyfrowych

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

http://kpbc.umk.pl/dlibra, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Joomla templates by a4joomla