contrast1.jpgcontrast2.jpg

Spis treści


Erazm Skotnicki herbu Rola

W 1828 roku Erazm Skotnicki zawiera umowę kupna-sprzedaży z ojczymem Antoni, na mocy której Erazm, za kwotę 20 000 złp. Staje się właścicielm drugiej połowy majatku.  W 1832 Erazm wypuszcza Wargawę w dzierżawę Józefowi Babskiemu, synowi stryja Wojciecha. Nastepnie po jego przedwczesnej smierci  Aleksandrowi Ostrowskiemu. W 1834 roku Erazm sprzedaje majątek Stanisławowi Załusce, bratu Weroniki, pochodzącemu ze wsi Siemiony. Poza uzgodnioną kwotą 20 tys. złp, nowo kupujący ma wypłacać małżonkom Sktonickim alimenty dla ich dzieci po 500 i 1500 złp. Nowy właściciel w 1839 roku składa wniosek do Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemksiego o zaciągniecie pożyczki w listach zastawnych na sumę 8200 zł, kótra w 1843 roku zostaje jemu przyznana. W między czasie w 1837 majątek Wargawa od Stanisława bierze w dzierżawę jego brat Leon Załuska.

W 1828 roku w Białotarsku koło Gostynina Erazm Skotnicki żeni się z Weroniką Załuską (Załuske) herbu Lubicz, córka Joachima i Nepomuceny z Trzebuchowskich. Weronika urodziła się w 1811 we wsi Siemianach w pow. kowalskim (obecnie Siemiony), należących do jej brata Stanisława Załuski. Dziećmi Erazma i Weroniki byli:

  1. Katarzyna Bibianna ur. w Wargawie (1829-1845). Zmarła w Siemionach
  2. Antoni Zenon Tomasz ur. w Wargawie (1830-1903). Ślub w 1855 z Antoniną Stodulską z Woli Prosperowej. Zmarł w swoim majątku Malina koło Kutna.
  3. Józef oraz 4. Józefa oboje zmarli za młodu.

Erazm zmarł w Wargawie w 1839 r. w wieku 48 lat.

  

 

Zgleniccy herbu Prus II

 

W 1844 roku w kościele w Białotarsku  Weronika Załuska lat 29 wyszła ponownie za mąż za o rok starszego Konstantego Zglinickiego (Zglenickiego), kawalera z Płocka. Konstanty Zglinicki, urodzony w Małej Wsi w parafii Orszymowskiej, był jedynym synem Antoniego (niegdyś ekonoma w Małej Wsi) i Barbary Krajewskiej obecnie mieszkającej w Żurominie pow. mławskim. Był aplikantem asesorem Trybunału Cywilnego w Płocku. Małżonkowie sporządzili intercyzę przedślubną W lutym 1845 roku Stanisław Załuska przeniósł własność Wargawy z powrotem na Weronikę wówczas żonę Konstantego Zglinickiego za kwotę 3 000 rubli srebrem. Tyle też wynoszą ciążące na dobrach długi, które nowy nabywca musi spłacić. W 1855 roku Weronika przekazuje Wargawę synowi z pierwszego małżeństwa Antoniemu Skotnickiemu za sumę rubli śrebrem 12 000. Ponadto w przypadku śmierci męża, Weronika zapisała sobie dożywotnie utrzymanie u boku Antoniego.

W Wargawie w majątku na gospodarstwie pozostaje syn z pierwszego małżeństwa – Antoni, który z 1855 roku ślubuje z Antonina Stodulską. Ślub odbył się na Jasnej Górze.  W 1858 Weronika i Konstanty opuszczają Wargawę i przenoszą się do kupionego majatku Dębe (pow. legionowski) liczącego ok 336 hektarów.Tam w 1876 w Ludwinowie Dębskim umiera Weronika, w 1890 roku jej mąż Konstanty.

Z drugiego związku Weroniki z Konstantym Zglinickim narodziły się dzieci:

  1. 1. Euzebiusz Ludwik, urodzony w 1847 r.
  2. Pankracy Bolesław, urodzony 1848 r.
  3. Witold Leon Julian, urodzony w 1850 r. wybitny inż. geolog, ze względu na pozostawiony majątek, nazywany polskim Noblem. W metryce urodzenia Witolda czytamy:

„Działo się 21 lipca 1850 roku , stawił się Wielmożny Konstanty Zglenicki  dziedzic wsi Wargawy Starej i tamże zamieszkały lat. 36 w obecności Łukasza Stolińskiego Wyrobnika z Wargawy starej l. 40 tudzież Kazimierza Gryglaka Wyrobnika z Wargawy l.30 obydwóch w Wargawie zamieszkałych, pokazał nam dziecię płci męskiej które się urodziło tu w Wargawie dnia szóstego stycznia roku bieżącego o godzinie siódmej wieczorem z jego małżonki Weroniki z Załusków l.34, dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytrm w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Witold Leon Julian a rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Jan Załuski i Julianna Sąchocka, świadkowie pisać nie umieją”. Więcej o Witoldzie czytaj ….

W Wargawie pozostaje Antoni Sktonicki który w 1858 roku ostatecznie sprzedaje majątek Józefowi Tarnowskiemu. Tarnowski  sprzedał  wieś 3 maja 1866 roku Stanisławowi Kosseckiemu, od którego z kolei Dobra te przeszły na własność Wojciecha Pieniążka.  Za udział w powstaniu styczniowym Wojciech został skazany na karę śmierci zamienioną na 15 lat zesłania na Syberię. Po powrocie z zełania 21 lutego  1873 roku sprzedał Wargawę Marii Dergiman, która z kolei sprzedała je 27 kwietnia 1880 roku Stefanowi Moszyńskiemu. W 1873 r. folwark Wargawa Stara posiadał 302 mórg (284 morgi stanowiły grunty orne, 9 mórg łąki oraz 9 mórg nieużytków). Prócz tego folwark posiadał 3 budynki murowane, 5 drewnianych, stosowana była 12-polówka. Do osadników należało 11 mórg. W 1881 roku w Gazecie Warszawskiej ukazuje się ogłoszenie o wystawieniu przez Moszyńskiego majątku Wargawa Stara na sprzedaż:

 

Ostatecznie kupcami w 1882 roku okazali się Franciszek i Władymira z Byszewskich małżonkowie Niesiołowscy (czytaj powyżej). W 1899 Niesiołowscy podarowali majątek młodszemu synowi Józefowi.

Od roku 1908 Za władania Józefa Niesiołowskiego rozpoczęła się parcelacja Dóbr  i sprzedaż działek poszczególnym rolnikom.  Dział gruntu wynoszącą 64 morgi 110 prętów wraz z dworkiem kupił w 1908 roku Jan Michałowski. Dziś w tym miejscu mieszkają Państwo Sobczyńscy

  

 

 

Joomla templates by a4joomla