contrast1.jpgcontrast2.jpg

Jankowscy herbu Ogończyk

 

       Jankowscy, byli srednio zamożną szlachtą z województwa łęczyckiego. Ich przedstawicieli możemy odnaleźć w najstarszych metrykach parafii Oporów, Błonie i Strzegocin, gdzie występują jako nobilis - szlachetny

 Rodzina Jankowskich zamieszkiwała Szamów od ok. 1742 do momentu sprzedaży  posiadanej części w 1822 roku. Osiadli w Szamowie Jankowscy wywodzili się z Kamionny (obecnie Kamienna)  koło Oporowa.

I tak ok. 1721 r. w Oporowie rodzi się Andrzej Jankowski, syn Józefa dziedzica Kamiennej i Doroty Malskiej (Molskiej).

W 1743 roku wprowadzają się do Szamowa. Stało się to wskutek rozbioru majatku dekretu potioritatis z 1736 roku, który to z mocy zapisu dokonanego przez Jana Szamowskiego w 1699 roku na Szamowie, przyznał takowa na sumę tj. 5486 złp siostrom  Kierzkowskim. W 1743 r. Andrzej Jankowski jako sukcesor Kierzkowskiej przez Intromissję (wejście w posiadanie nieruchomości w drodze sądowej) stał się właścicielem tej części majątku. 

W 1750 Andrzej wraz z żoną Marianna z Tańskich  [Lanc.Obl.31], toczy spór o dobra Budki  (prawdopodobnie chodzi o Wargawę Budki)  przeciwko Wojciechowi  Charchowskiemu.

W 1749 roku w księgach Ziemskich Łęczyckich zostaje oblatowany dokument dotyczący bonorum Szamowo w którym występują Andrzej oraz Jakub Jankowscy, być może bracia. Zapis dotyczy dziedzicznej częsci Szamowa. Jakub umiera w 1774 r. w Szamowie. Pochowany w kryptach Witońskiego  kościoła

W Szamowie zamieszkiwali także nobilis Teodor i Zofia Jankowscy. W 1784 w Szamowie rodzi się ich córka Teodora Małgorzata.

Andrzeju w związku z Marianną Tańską mieli potomstwo: syn Mateusz (ur.1742) oraz 3 córki, które kolejno ślubują: w 1777 r. Justyna za Jana Korycińskiego z Wargawy Starej, w 1782 r. Zofia za Teodora Rzeszewskiego, oraz w 1786 r. Apolonia za Pągowskiego. Andrzej zmarł w 1782 roku w Szamowie. Został pochowany w kryptach kościoła Witońskiego

Mateusz w sukcesji po ojcu otrzymuje Szamów (część). Żoną Mateusza była Marianna Mieczkowska. W 1801 w Szamowie przychodzi na świat Maciej Mikołaj Julian Jankowski - ich jedyny syn. W 1809 roku Mateusz występuje jako świadek przy spisywaniu testamentu Marianny z Leśniewskich Rutkowskiej, właścicielki Wargawy Starej. Mateusz umiera w w 1809 roku wieku 67 lat, wg. metryki wdowiec i dziedzic częsci Szamowa, pozostawiając swego małoletniego syna Macieja.

W 1809 r. w Łęczycy Rada Familijna ustanawia opiekunów nieletniego Macieja Jankowskiego w osobach: Stanisława Psarskiego z Włostowic oraz Jakuba Lesiewskiego z Muchnic

Maciej Jankowski jako jedyny syn i sukcesor części Szamowa lit. B. zwanej Jankowszczyzna sprzedaje w 1822 roku Franciszkowi Stępowskiemu swoją część za 13 000 złp. Następnie w 1827 roku w skutek niewypłacenia całości sumy przez Stępowskiego, Maciej, podporucznik 4 pułku strzelców konnych zeznał akt cesji na mocy którego ustąpił Tomaszowi Rudnickiemu pozostałą sumę 12 300 złp.

W 1832 r. w miejscowosci Jaworzyna k. Oporowa Maciej  jako były kapitan Wojsk Polskich, wstępuje w związek małżeński z Klarą Stępowską, wdową po Augustynie Stępowskim, i dziedziczką dóbr Jaworzyna. Miejsce zamieszkania Macieja to miejscowość Muchnice. 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla