contrast1.jpgcontrast2.jpg

Spis treści

Kawieccy

 

Stefan Kawiecki był synem Antoniego i Florentyny Żelisławskiej. Antoni był właścicielem wsi Ogrodzona od 1868 roku.

Wanda Byszewska urodziła się w 1880 roku w Proboszczewicach w parafii Zgierz. Była córką Dionizego Byszewskiego właściciela Proboszczewic i Kazimiery Żelisławskiej.

W tym samym czasie Kawieccy zarządzają też majątkiem Wychny koło Krośniewic.

Kawieccy byli ostatnimi właścicielami majątku Szamów-Pawłówka przed II wojną światową. W następstwie gospodarstwo przejął ich syn Jan Kawiecki

 

Wieś i folwark

 

W 1827 r. według Tabeli Miast i Wsi Królestwa Polskiego wieś i folwark posiadały 17 domów, 201 mieszkańców.

Dość ciekawych informacji o wielkości wsi i wyglądzie okolicy w 1832 r. dostarcza wspomniana już licytacja zadłużonych dóbr. Czytamy tam:

"Wieś Szamów część lit. A. ma rozległości około 30 włók chełmińskich (1 włóka chełmińska to ok. 17 ha, co daje ok. 500 ha), w jednej połowie drugiej klasy pszennej, a w drugiej połowie klasy drugiej żytnej, w której pola orne około 18 włók, lasek z osiczyny (olszyny), dębiny i brzeziny znacznie zniszczony, około włóki jednej (17 ha) , zarośle i pastwiska około włók 10, lasek olszowy i brzozowy mały około morgów 12 (ok 7 ha), ogrody około morgów 15 (ok. 8,5 ha), miejsca na zabudowania, podwórza, drogi, rowy, stawy wodościeki, około morgów 28 zajmują.
Znajdujący się we wsi tey młynarz Woyciech Lubecki płaci czynsz. Zabudowania są: dwór, przy którym ogród z altanką i pszczelnik, kurniki; folwark murowany, na owczarnię obrócony, sieczkarnia, stajnia i szpichlerz razem, spichlerz osobno, stodół trzy, wolarnia, owczarnia, obora osobna, stajnia, wozownia i trzeci spichlerz, wszystko równie jak dwór z drzewa, browarek z kamienia murowany, uzd i kuźnia drewniana, karczma, wiatrak, dwanaście chałup wiejskich numerami 2. 4-6.8.9. 10. 11. 12. 13. 14- 15 i 16 oznaczonych, przy który ci wszystkich
(wymienieni wyżej) znajdują się zabudowania gospodarskie, prócz przy chałupie oznaczoney Nr. 12 . Dobra te są obciążone służebnością pastwiska dla części Szamowa lit. B . Jankowszczyzna zwanej.

 

W 1872 roku dobra Szamów części A i B składały się z folwarku Szamów oraz parceli Rudniki. Na 900 mórg (co daje ok 500 ha) składało się min. 72 mórg lasu nieurządzonego. Zabudowa w tym czasie składała się z 19 budynków murowanych i 12 drewnianych.

Wieś posiadała wiatrak, który prawdopodobnie stał przy dukcie z Szamowa do Osędowic (co widać na mapach Gilli'ego i Perthesa z lat 1793-1834, oraz mapie dóbr Szamowa z 1843 r.). Niestety nie wiadomo kto był jego właścicielem.

Przyglądając sie na mapy Gilli'ego, Perthesa widać jeszcze pozostałość boru który rósł pomiędzy Szamowem, Wargawką a dzisiejszym Gozdkowem. Pozostałością po nim jest prawdopodobnie ok. 500 letni dąb rosnący przy obecnej drodze z Szamowa do Witoni. Las ten miał być niegdyś kupiony przez łęczyckiego żyda, a wspomniany dąb uchronić od ścięcia miała zawieszona kapliczka, która wisi tam do dziś dnia.

 

Pod koniec XIX w. folwark Szamów posiadał 11 domów, 29 mieszkańców, wieś posiadała wraz z Wargawą 19 domów (Wargawa 6 domów) i 381 mieszkańców.

 

Jak już wspomniałem, w latach 1834-1840 właścicielem Szamowa był Tomasz Rudnicki, którego podpis widnieje na mapie dóbr Szamowa i Młodej Wargawy, obok Morzkowskiego dziedzica Żelaznej (patrz galeria)..

 

Joomla templates by a4joomla