contrast1.jpgcontrast2.jpgDzieje Romartowa

 

 


 

Zapisy w księgach sądowych łęczyckich dowodzą że wieś wymieniana jako Romartowo, Romalthowo, Romartouwo, Romarthovo istniała już w XIV w. Najstarsza wzmianka pisana z roku 1397 wymienia min. kmieci, Macieja z Romartowa (Marhias de Romartowo), dwa lata później tj. pod datą1399 r. wymieniają Marcina z Romartowa (Martinus kmetho de Romartowo)

 

Następny ślad znajdujemy w księgach uposażeń kościelnych z XVI w. (Liber Beneficiorum Łaskiego) w których Romartów wymieniany jest jako własność duchowna podlegająca kustoszowi archi-kolegiaty łęczyckiej (Tum), na której utrzymanie płaci. Wójt lub sołtys płaci dziesięcinę snopową (płacona raz w roku: co 10-ty snopek zebranego podczas żniw zboża) plebanowi w Mazewie (też własności duchownej), kmiecie zaś dają dziesięcinę po sexagenie groszy (równowartość 1 kopy) i mierze owsa z łanu, plebanowi w Witoni, kolędę dają po groszu z łanu.

 

Regestra poborowe z 1576 r. wymieniają Romarthovo cały czas jako wieś duchowną, posiadająca 11 łanów, 4 łany puste (lub opuszczone).Wójt Benedykt Wolski posiada 3 łany, 3 zagrodników, 1 rzemieślnika oraz 15 osadników.

Około 1589-1591 r. na mocy postanowienia arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego, wieś Romartów oraz Mazew, należące wówczas do prałatury kustosza łęczyckiego przeszły na uposażenie i utrzymanie seminarium w Kaliszu, należącego do archidiecezji gnieźnieńskiej. Na uposażenie tegoż kolegium przeszła także wieś arcybiskupia Łęka w kluczu piątkowskim.

?[?]ad duas villas Mazowo et Romarthowo a Custodia Lanciciensi de Sancte Sedis Apostolicae  consensu in usum, proprietatem et dominium preadictii Seminaria nostri conversas, villam mensae nostrae Archiepiscopolis Lenka vulgariter nuncupatam Clavis Piątkoviensis  ?


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wymienia Romartów jako dwie kolonie:

- pierwsza posiada 50 domów, 415 mieszkańców;

- druga posiada 8 domów i 70 mieszkańców

 

W 1827 r. było tu 35 domów, 295 mieszkańców, wieś należała do parafii Witonia, w gminie Topola.

Spis Obywateli Ziemskich Królestwa Polskiego z 1909 r. podaje że właścicielem folwarku był Kura Jan.


Na terenie wsi istnieje cmentarz ewangelicki, obecnie zaniedbany.

Odkryte na terenie wsi ślady osadnictwa wskazują na jej znacznie dawniejsze zasiedlenie. Z okresu neolitu znane jest obozowisko kultury pucharów lejkowatych (okres trwania tej kultury to w przybliżeniu lata 4460-2900 p. n.e.) z Romartowa - Simoni. Intensywniejsze pozostałości osad i cmentarzysk pochodzą z epoki brązu.


View the embedded image gallery online at:
http://witonia.com.pl/romartow.html#sigProGalleria8215e1494e


---------------------------------------------------------

Bibliografia

1. Jan Korytkowski,?Arcybiskupi Gnieźnieńscy" T. 3 str. 477


Joomla templates by a4joomla